WING CHUN’UN HAYATIMIZA ETKİSİ


Günlük hayatımızda, stres ve kaos anlarında tepkimizi, bağımlılıklarımızla, öğrendiğimiz davranış kalıpları ile gösterir, olayla ilgilenmeyiz. Olayı bildiğimiz, daha önce karşılaşıp öğrendiğimiz bir duruma benzetip, bu duruma öğrendiğimiz tepki ile yanıt veririz. Olayın gerçekte ne olduğunu anlayamadığımız için verdiğimiz tepki veya cevap, karşımızdaki olaya karşılık gelmez. Bu durum stres ve kaos anlarını yönetmemizi zorlaştırır ve gergin hissetmemize sebep olur.

Öğrenilmiş, bağımlılık olmuş hareketlerimiz bizim benzer durumlarda aynı tepkileri vermemize sebep olur. Stres ve kaos algıladığımız her durumda, karşılaştığımız olaya vermemiz gereken doğru tepkiler yerine olayla ilgisi olmayan zihinsel, duygusal veya bedensel tepkiler veririz.

Yapmamız gereken, stres ve kaos anında öğrendiğimiz kalıplarla ve bağımlılıklarımızla tepki vermeden önce olayı doğru değerlendirip (anlayıp), doğru tepkiyi vermek ve bu sırada doğru zihin ve duygu halini korumaktır. Bu doğru duygu ve zihin hali doğru eylem yapmamızı sağlayacaktır. Fakat tepkilerimiz o kadar hızlı gelişir ki doğru duygu ve zihin halini korumak çok zordur. Bunun için eğitimli bir zihin gerektirir. Eğitimli bir zihin stres ve kaos anında sakin kalır, dağılmadan burada ne oluyor diye gözlem yapabilir ve durumu doğru tespit edip, çözüme yönelik doğru tepki verebilir. Fakat eğitimli bir zihin geliştirmek ve bu alanda çalışmak çok kolay olmamakla beraber izlenecek yollardan biri ve en etkilisidir (Qİ GONG çalışmaları beden, enerji ve zihin).

Wing Chun felsefesi sırası ile önce ANLAMAK, sonra KONTROL etmek ve arkasından gerekli ise MÜDAHALE etmeyi anlatır.

ANLAMAK yukarıda da söylediğim gibi o anda olan olayı, zihin dağılmadan, duygulara kapılmadan doğru değerlendirmek ve durumu varsa soruyu doğru anlamak ile ilgilidir. Eğer soruyu veya olayı bir kere doğru anlarsanız, olaya veya karşınızdakine doğru tepki veya yanıt verebilirsiniz.

KONTROL ise, doğru anladıktan sonra doğru tepkiyi veya cevabı gerektiği ölçüde vermek ve daha sonra olayın seyrini gözlemlemeye devam etmektir.

Müdahale ise, olay veya süreç devam etme eğiliminde ise bu olay veya süreci bitirmek üzere eylemde bulunmaktır.

Bunu Wing Chun ile anlatmak gerekirse:

ANLAMAK: Kaos veya dövüş anında ilk yapılacak olan tüm dikkatinizle (farkındalıkla), tarafsız ve her yöne açık rakibinizin o anda yaptığı hamleyi doğru anlamaktır. Doğru anlayamadığınız bir hamleye hangi hamle ile cevap verirseniz verin, o hamleyi karşılamak için yapacağınız hareket doğru hamle olmayacaktır.

KONTROL: Hamleyi bir kez doğru anladıktan sonra, rakibinizi doğru hamle ile karşılayarak kontrol ederken, aynı anda kendi hamlenizi yapmaktır. Bu yapılan karşı hamle rakibinize hangi sınırlarda durması gerektiğini, yani kendinizi ifade etmeyi anlatır.

MÜDAHELE: Eğer rakip sizin belirlediğiniz sınırları aşmaya veya zorlamaya devam ederse, rakibinizi bu sınırların dışında tutmayı veya bir daha ihlal etmemesini sağlar.


Bağımlılık ve öğrendiklerimiz ile verdiğimiz tepkiler, dövüş anında bedensel hareketlerimiz ile sonuç bulur. Bir olay karşısında verdiğimiz zihinsel ve duygusal tepkiler bedensel veya sözsel tepkilerle sonuç bulur. Bu da bizim benzer olaylar karşısında refleks ile aynı bedensel hareketleri yapmamıza sebep olur. Fakat bu bedensel tepkilerin farkında olmayız. Dövüş anında, stres altında verdiğimiz bedensel tepkiler bu tarz tepkilerdir.

Wing Chun felsefesi ile çalışılırken amaç:

  • İlk önce kişiye bedenin farkına varmasını sağlamak ve doğru eylemleri öğretmek. Stres altında refleks ile yapılan öğrenilmiş hareketler yerine, doğru hareketleri ve cevapları öğretmek.

  • İkinci adım dövüş, stres ve kaos anında merkezde tam farkındalıkla sakin kalıp, gözlem yapma yeteneğini geliştirmek ve böylece rakipten gelen hamleyi doğru anlamak. Hamleyi doğru anlamaya başladıktan sonra, bedenin doğru yanıt olan hamleyi yapmasını sağlamak. (Bu aşama bağımlı öğrenilmiş hareket yerine, yeni pratik edilen doğru hamlenin yapılmasının sağlanmasıdır ve kişinin rakibini kontrol edip kendini ifade etmesini sağlar.)

Bu akış, kişinin beden yolu ile zihin ve duygularının etkisindeki tepkilerini değiştirmesine yardımcı olur. Hayatın içinde karşılaşılan stres ve kaos anlarında da doğru tepkileri vermesine yardımcı olur .#wingchun #wingtsun

WING CHUN SİZE NE KAZANDIRIR?

#1 

Fiziksel olarak daha dengeli ve güçlü bir bedene kavuşursunuz. 

 

#2

Kendinizi tanımaya başlar yeteneklerinizi keşfedersiniz. 

 

#3

Daha da önemlisi zaaflarınızı görürsünüz. Eksiklerinizi tanıyarak onları ortadan kaldırmaya başlarsınız.

 

#4

Sabrı öğrenirsiniz. Zamanla alçakgönüllü biri olursunuz. 

 

#5

Kendinizi keşfettikçe iç huzur kazanırsınız. 

 

#6

İç huzurunuz dışa yansımaya başlar.

İş ve özel yaşamınız sakinleşir. 

 

#7

Kendinizi kontrol edebilmeye başlarsınız.

 

#8

Stresle baş etmeyi, günlük sorunları daha sakin bir şekilde karşılamayı öğrenirsiniz. 

 

#9

Fiziksel ve ruhsal birliğiniz sizi daha pozitif biri haline getirir.

 

#10

Mutlu ve enerjisi yüksek bir